2014. gada rudenī apgāds "Slepenie Aģenti" sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi Rīgas Grāmatu svētkos atvēra Mērsraga dokumentālā liecinājuma romāna I.daļu, kam tika pieņemti vairāk nekā 50 pasūtījumi un ko prezentējām arī Mērsraga novada bibliotēkā.

Iegūstot atsauksmes no pirmajiem lasītājiem, tika nolemts manuskriptu pārstrādāt un papildināt, iekļaujot gala romāna variantā arī II.daļu, kas prasīja vairākus gadus.

Tika pieņemts lēmums projektu pārdēvēt par "Lakstīgo aptieķnieku", jo galvenais varonis ir Ernests Deģis, Mērsraga aptiekas "Stūrkalni" īpašnieks.

Notiek grāmatas satura un dizaina finalizēšana, tā gaidāma 2020. gada martā - aprīlī.